Beskärning2019-06-17T13:38:24+00:00

Beskärning

Vi hjälper dig med beskärning av alla typer av träd

BEGÄR OFFERT

Beskära träd

Det kan finnas flera olika orsaker till att man beskär träd.  Träd som finns på allmänna platser, trädgårdar och i parker, där människor vistas dagligen bör hållas i god kondition. Dessa bör regelbundet gås igenom av en arborist för att undvika att döda tunga grenar kan falla ner och orsaka skada.
Nedan anges några olika beskärningstyper:

  • Avlastningsbeskärning; beskärning av hela eller delar av trädets krona för att förebygga stam- eller grenbrott.
  • Uppbyggnadsbeskärning; beskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur hos unga träd.
  • Underhållsbeskärning; beskärning av döda, skadade och/eller olämpligt placerade grenar.
  • Säkerhetsbeskärning;beskärning med syfte att minska risknivån till godtagbar risk. Det kan även vara lämpligt att beskära fri höjd över väg/gångbana, friställa gatubelysning, beskära fritt från byggnader för att undvika en konflikt samt minska risken för att träd eller omgivning skadas vid exempelvis stormar.

Vi har den erfarenhet och utbildning som behövs vid alla olika typer av beskärningar.

Vi är medlemmar i Svenska Trädföreningen och vill du läsa mer om beskärning
så finns det två broschyrer från dem som vi rekommenderar.
Beskärning av unga träd   Beskärning av vuxna träd

Våra tjänster inom området:

Vi åtar oss jobb över hela Storstockholm

Allt inom trädvård, anläggning, skötsel och snöröjning till företag och privatpersoner.
Vi har godkänd F-skatt samt olycksfalls- och ansvarsförsäkran genom If Skadeförsäkring.

Svensk Arboristtjänst AB, HK, Sågvägen 12, Åkersberga
Svensk Utemiljö, filial, Vårby allé 53, Vårby

Hej, jag heter Tina.

Och jag svarar på e-post idag om du har frågor eller funderingar!

Maila mig på: kontakt@arboristtjanst.se