Om oss2019-03-19T14:17:35+00:00

Svensk Arboristtjänst

Välj en tillförlitlig partner för din utemiljö – kontakta oss så tar vi fram ett förslag!

Våra arborister kan allt om träd.

Med oss kan du lämna dina träd i trygga händer! I det dagliga arbetet ingår att vi beskär träd som till exempel kronreducering, reducering från tak och fasad, uppbyggnads- beskärning och mycket mer. Vi ger rådgivning och till större områden kan vi ta fram en trädvårdsplan. Givetvis utför vi all typ av trädfällning, från avancerad trädfällning i svåra ochtrånga miljöer, till markfällning av flera träd. Vår maskinpark möjliggör fräsning av stubbar, flisning av ris och grenar. Önskar ni behålla veden så kapar vi upp det i lagom stora bitar. Vill ni hellre vill bli av med den så erbjuder vi bortforsling.

Våra anläggare utför alla sorters mark-, sten- och anläggningsarbeten.

Exempel på arbeten är bygga murar, gångar och trappor, anlägga trädgårdar och gräsmattor, dränera om husgrunder, gräva och förbereda för pooler,
anlägga nya uppfarter, bygga lekplatser, dra nya VA-ledningar och förbereda för fiberinstallationer.
Oavsett uppdrag är vi måna om att våra projektledare har löpande kommunikation med dig som beställare så att vi uppnår våra gemensamma mål och att resultatet blir det förväntade. Vår stora maskinpark möjliggör uthyrning av entreprenadmaskiner och utrustning med eller utan maskinförare.
Vi ordnar med transport av utrustningen till och från arbetsplatsen.

Löpande trädgårdsskötsel

Våra trädgårdsmästare & trädgårdsskötare tar hand om den löpande trädgårdsskötseln och ser till din trädgård, ny som gammal, är välskött året om. Vi rensar ogräs, beskär häckar och buskar, planterar växter, klipper gräs, rensar stengångar, krattar grusgångar och håller rent. Besöksintervallerna anpassas till era önskemål och budget. Vi är även utbildade med att besiktiga lekplatser och kan säkerställa att området kring lekplatserna uppfyller rådande krav. Vi hjälper givetvis till med att åtgärda eventuella brister.

Vintertider

Under vintern genomför vi snöröjning och halkbekämpning av gångvägar, trappor, parkeringsplatser och privata vägar. På våren genomförvi sandsopning och tar hand om den sand som lagts ut under säsongen. Vi tar givetvis hand om den sand som hamnat vid sidan om gångar, vägar, i rabatter och på gräsmattor.Tillsammans tar vi fram en lösning som passar just dina behov, till exempel kan vi bevaka väderomslag och rycka ut när det är dags, alternativ kommer vi på beställning.

Vi åtar oss jobb över hela Storstockholm

Inom trädvård, anläggning, skötsel och snöröjning till företag och privatpersoner.
Vi har godkänd F-skatt samt olycksfalls- och ansvarsförsäkran genom If Skadeförsäkring.
Fakturafrågor e-post: ekonomi@arboristtjanst.se

Svensk Arboristtjänst AB, Sandkilsvägen 7b, 184 34 Åkersberga