Om oss
ARB_Logo_Green_RGB
Svensk Arboristtjänst grundades 2006 och har genom åren breddat verksamheten
till att omfatta trädvård, anläggning, skötsel och snöröjning. Våra kunder är kommuner,
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Huvud- kontoret ligger i Åkersberga men vi har flera uppställningsplatser vilket gör att
vi har nära till våra kunder då vi genomför uppdrag i hela Stockholmsregionen.

Välj en tillförlitlig partner för din utemiljö – kontakta oss så tar vi fram ett förslag!

ARB_Trädvård_Wood_RGB
Våra arborister kan allt om träd. Med oss kan du lämna dina träd i trygga händer! I det dagliga
arbetet ingår att vi beskär träd som till exempel kronreducering, reducering från tak och fasad,
uppbyggnads- beskärning och mycket mer. Vi ger rådgivning och till större områden kan vi ta fram
en trädvårdsplan. Givetvis utför vi all typ av trädfällning, från avancerad trädfällning i svåra och
trånga miljöer, till markfällning av flera träd. Vår maskinpark möjliggör fräsning av stubbar, flisning
av ris och grenar. Önskar ni behålla veden så kapar vi upp det i lagom stora bitar.
Vill ni hellre vill bli av med den så erbjuder vi bortforsling.
ARB_Anläggning_Stone_RGB
Våra anläggare utför alla sorters mark-, sten- och anläggningsarbeten. Exempel på arbeten är bygga murar,
gångar och trappor, anlägga trädgårdar och gräsmattor, dränera om husgrunder, gräva och förbereda för pooler,
anlägga nya uppfarter, bygga lekplatser, dra nya VA-ledningar och förbereda för fiberinstallationer.
Oavsett uppdrag är vi måna om att våra projektledare har löpande kommunikation med dig som beställare så att
vi uppnår våra gemensamma mål och att resultatet blir det förväntade.
Vår stora maskinpark möjliggör uthyrning av entreprenadmaskiner och utrustning med eller utan maskinförare.
Vi ordnar med transport av utrustningen till och från arbetsplatsen.
ARB_Skötsel_LightGreen_RGB

Våra trädgårdsmästare & trädgårdsskötare tar hand om den löpande trädgårdsskötseln och ser till din trädgård,
ny som gammal, är välskött året om. Vi rensar ogräs, beskär häckar och buskar, planterar växter, klipper gräs,
rensar stengångar, krattar grusgångar och håller rent. Besöksintervallerna anpassas till era önskemål och budget. Vi är även utbildade med att besiktiga lekplatser och kan säkerställa att området kring lekplatserna uppfyller
rådande krav. Vi hjälper givetvis till med att åtgärda eventuella brister.

ARB_Snöröjning_Winter_RGB
Under vintern genomför vi snöröjning och halkbekämpning av gångvägar, trappor, parkeringsplatser
och privata vägar. På våren genomförvi sandsopning och tar hand om den sand som lagts ut under
säsongen. Vi tar givetvis hand om den sand som hamnat vid sidan om gångar, vägar, i rabatter och
på gräsmattor.Tillsammans tar vi fram en lösning som passar just dina behov, till exempel kan vi
bevaka väderomslag och rycka ut när det är dags, alternativ kommer vi på beställning.

Tina på Svensk Arboristtjänst

Hej! Jag heter Tina och svarar på mail idag. Använd formuläret för snabbast hjälp.

08 – 540 88 550kontakt@arboristtjanst.se

Din utemiljö är vår passion! – Kontakta oss för offert!